Meniu Închide

Termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile de utilizare sunt aplicabili site-ului www.feliceshop.ro. Vizitarea şi cumpărarea produselor prezentate pe acest site, presupun implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat termenii şi Condiţiile în totalitate.

DEFINIŢII

 • Site – www.feliceshop.ro proprietate FELICE SHOP SRL
 • Client – cumpărător al produselor prezentate pe website www.feliceshop.ro adică orice persoană fizică sau juridică
 • Contract între client şi FELICE SHOP SRL

DREPTUL DE PROPRIETATE

Conţinutul acestui site este proprietatea FELICE SHOP SRL

Clienţii au dreptul de a folosi conţinutul acestui site doar pentru scopul de a comanda produsul / produsele prezentate.

GARANŢII

FELICE SHOP SRL  oferă garanţia returnării banilor  în cazul în care florile livrate sunt ofilite, rupte, iar vasele în care sunt realizate aranjamentele florale sunt sparte, ciobite. Pentru motive subiective – referitor la culoarea florilor / modul de aranjare a acestora în buchet / aranjament, etc – nu se oferă returnarea banilor. În cazul în care clientul semnează pentru conformitate la livrare, reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

Produsele comercializate pe www.feliceshop.ro beneficiază de garanţie conform Legii 449/2003, OG 21/1992, OG 174/2008 şi UG 34/2014 cu condiţia să nu fie produse perisabile: flori / plante. Pentru produsele perisabile (flori tăiate / plante) oferim garanţie maxim 5 zile cu condiţia respectării condiţiilor de întreţinere menţionate pe eticheta produsului.

CONDIŢIA RETURNĂRII BANILOR: se va face în maxim 14 zile de la înregistrarea reclamaţiei întemeiate pe site-ul www.feliceshop.ro, sub condiţia returnării produselor neperisabile livrate, împreună cu toate documentele care dovedesc achiziţia. În momentul returnării banilor clientului contractul între FELICE SHOP SRL şi client se consideră încheiat, clientul neavând dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare.

CONDIŢII DE COMANDĂ

Comenzile cu valoare mai mare de 300 RON sunt livrate gratuit. În cazul unor valori mai mici de 300 RON taxa de transport este 20 RON.

Specificaţiile produselor sunt menţionate pe pagina fiecărui produs. Anumite produse pot suferi modificări de specificaţii, preţ sau stoc.

Comenzile se consideră preluate doar dacă acestea au fost confirmate prin email de către FELICE SHOP SRL. Livrarea comenzilor se va face în Timişoara şi zonele limitrofe în intervalele orare 9-11 şi 17-20.

METODE DE COMANDĂ

Comandă online se poate face non-stop pe site-ul www.feliceshop.ro

Paşii comenzii online sunt:

 • Alegerea produsului şi întelegerea specificaţiilor descrise pe pagina produsului şi a preţului acestuia
 • Adăugarea produsului în coş
 • Completarea datelor de livrare şi alegerea intervalului orar pentru livrare
 • Alegerea modalităţii de plată (plată în cont, plată cu card)
 • Finalizarea comenzii
 • Confirmarea comenzii de către FELICE SHOP SRL

Comandă directă la telefon 0724 231 032 sau email: comenzi@feliceshop.ro

 • Finalizarea comenzii se realizează prin alegerea modalităţii de plată (plată în cont, plată cu card) şi plata efectivă a valorii produselor comandate
 • Confirmarea comenzii se va face la adresa de email indicată de către client

METODE DE LIVRARE

Livrarea produselor se face cu condiţia achitării preţului anterior livrării.

Livrarea buchetelor se face fără o ambalare specială, în cazul plantelor sau aranjamentelor florale ambalarea se face în folie de protecţie.

Termenul de livrare a produselor aflate in precomanda poate varia pana la 10 zile in functie de posibilitatea de aprovizionare.

Destinatarul va fi contactat telefonic înainte de livrarea comenzii, prin urmare indiferent de modalitatea de comandă este necesar ca clientul să transmită un număr de telefon al destinatarului. Dacă destinatarul refuză preluarea comenzii, clientul va fi informat deîndată asupra acestei situaţii, urmând să stabilească împreună cu FELICE SHOP SRL modalitatea de livrare sau de redirecţionare spre o altă adresă. Nu poate fi considerată nelivrare sau livrare marfă neconformă o comandă aflată într-o astfel de situaţie.

CONFIRMARE LIVRARE

Livrarea produselor va fi confirmată prin email sau SMS la adresa de email sau numărul de telefon menţionate în comandă.

METODE DE PLATĂ

 • Card bancar online – procesator de plăţi MobilPay – disponibilă pe site
 • Transfer bancar direct în contul FELICE SHOP SRL (prin ordin de plată)

FELICE SHOP SRL

CUI 32804186, J35/394/2014

RO87INGB0000999904180530

ING  Bank TIMIŞOARA

FELICE SHOP SRL va emite către client o factură pentru produsele comandate, clientul fiind obligat să furnizeze informaţiile necesare emiterii facturii. Factura poate fi transmisă şi prin email, aceasta nefiind semnată şi stampilată în acord cu art. 155 alin. 6 din Codul Fiscal conform căruia “semnarea şi ştampilarea facturilor nu sunt obligatorii”.

RETURNARE PRODUSE

 • Produsele perisabile nu se pot returna (perisabilitatea fiind specificată pe pagina produsului;
 • Produsele neperisabile se pot returna în 14 zile calendaristice de la primire cu condiţia returnării integrale a produsului şi a documentelor care dovedesc achiziţia;
 • Returnarea banilor se va face în maxim 14 zile de la returnarea produsului, clientul neavând dreptul la alte despăgubiri;
 • Returnarea produselor se va face dupa anuntarea prealabilă a vânzătorului prin telefon sau email;
 • Anularea comenzii este posibilă doar dacă anularea se face cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru livrare.

FELICE SHOP SRL poate contracta serviciile de livrare a produselor comandate de către client unor terţe persoane fără a fi necesar acordul acestuia.

PENALITĂŢI

FELICE SHOP SRL se obligă să respecte termenele de livrare a comenzii, acordând garanţie produselor livrate, aşa cum este menţionat pe pagina produsului.

În cazul apariţiei unor probleme legate de condiţiile şi la termenele stabilite pentru livrare, clientul va notifica vânzătorul la adresa de email: contact@feliceshop.ro părţile vor încerca soluţionarea acestora pe cale amiabilă în termen de maxim 5 zile de la primirea notificării. În caz contrar, clientul poate să solicite plata unor daune compensatorii.

Cuantumul acestor daune nu poate depăşi valoarea comenzii înregistrate de către client.

Nu se consideră culpa FELICE SHOP SRL situaţia în care clientul înregistrează informaţii eronate referitor la adresa de livrare sau la datele de facturare, în acest caz părţile vor stabili un nou termen de onorare a comenzii.

RESPECTAREA LEGILOR

FELICE SHOP SRL se angajează să respecte legile cu privire la securitate, sănătate şi mediu.

RASPUNDERE CONTRACTUALĂ

FELICE SHOP SRL nu răspunde pentru daune rezultate din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare, pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii obligaţiilor vânzătorului conform comenzii depuse de către client.

FORŢA MAJORĂ

Nici una din parţi nu va fi răspunzătoare pentru pentru neîndeplinirea completă sau parţială, ori cu întârziere, a vreuneia dintre obligaţiile ce le revin în temeiul prezentului Contract, în măsura în care o asemenea neexecutare sau întârziere a fost provocată de apariţia unui caz de forţă majoră. În sensul prezentului Contract, cazul de forţă majoră reprezintă un eveniment impredictibil, inevitabil şi insurmontabil, care nu depinde de voinţa Părţilor şi nu poate fi controlat de acestea, care apare după data încheierii prezentului Contract, şi care este de natură să împiedice executarea obligaţiilor prevăzute de acesta.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instantele judecătoreşti competente.

INDEPENDENŢA CLAUZELOR

Dacă orice clauză a prezentului contract Termeni şi condiţii este declarată nevalabilă, acest lucru nu va afecta caracterul valabil al celorlalte prevederi. În caz de nevalabilitate a oricărei Clauze, Părţile vor face eforturi necesare pentru a păstra intenţia şi scopurile iniţiale ale unei astfel de Clauze, cu condiţia ca aceasta să nu fie esenţială pentru producerea efectelor Contractului – Termeni şi condiţii .

Nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii şi condiţiile acestui site înlocuiesc alte întelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin întelegere scrisă semnată de ambele părţi.

DIVERSE

Clienţii sau vizitatorii acestui site sunt de acord cu termenii şi condiţiile stabilite în prezentul document, indiferent dacă clientul comandă / achită produse în cadrul acestui site sau nu.

Ca utilizator, clientul întelege şi este de acord:

 • Să furnizeze informaţii complete şi reale în scopul îndeplinirii şi livrării comenzii Procedurile interne ale companiei noastre impun folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, atât ale clientului, cât şi ale destinatarului, folosind în scopul livrării la timp şi în cele mai bune condiţii emailul clientului, numărul acestuia de telefon, numele, prenumele şi numărul de telefon al destinatarului, dar şi adresa acestuia.

DATE CU CARACTER PERSONAL

FELICE SHOP SRL  prelucrează datele clienţilor cu caracter personal, în scopul emiterii facturilor pentru produsele achiziţionate şi a livrării comenzilor plasate.

Conform Legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date nr. 677/2001, clienţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, clienţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care ii privesc şi să solicite ştergerea datelor în scris la adresa de email contact@feliceshop.ro. Datele cu caracter personal nu pot fi transferate în străinatate.

Extras lege

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale sau ale destinatarului (date personale înregistrate şi oferite de către client în comandă – nume şi prenume, adresa, număr de telefon, companie angajatoare) în scopuri de marketing direct, în cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru trebuie menţionat în comandă, la plasarea şi achitarea comenzii, în câmpul numit Observaţii. În cazul în care nu menţionaţi refuzul dvs. de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct conform termenilor şi condiţiilor menţionaţi în paragraful anterior, eventuale alte plângeri ulterioare nu vor putea fi luate în considerare.